Begivenheder

417 Kosmisk shamanisme i den nye tidsalder – Tirsdag: 9.30 – 12.15

I den nye tidsalder er menneskeheden trådt ind i en æra, hvor vi lige så stille er begyndt at bevæge os væk fra at samles under formulerede spirituelle ideologer og religioner – til en tid, hvor hvert menneskes unikke, lysende bidrag er bærende for menneskehedens rejse mod en dybere samklang med Moder Jord.

Den kosmiske shamanisme har en tilgang til spiritualitet, som en symbiotisk samklang mellem vores eget unikke nervesystem og den kosmiske balance.

På workshoppen guides du gennem shamanistisk healing og energiarbejde ind i en dyb, nærende kontakt fra jordens kraft til de yderkosmiske bevidsthedsfelter, som en støtte på din vej til at udfolde dit eget potentiale og sjælslys på din livsvej.

 

Medbring: Vi skal bruge en sten/krystal til at lægge energi i, som jeg tager med til hver enkelt – men det er muligt at medbringe sin egen.

 

🙂 Karina vil gerne hjælpe dig med at lære dig selv at kende hele vejen indefra og hele vejen ud. Dine tanker, dine følelser, din underbevidsthed, din krop, din sjæl.
At forstå dine mønstre, reaktioner, fastlåste tilstande og blokeringer, og give dig et fundament, hvorfra du er din egen klogeste vejleder.
At oversætte din spiritualitet til din virkelighed og bruge den til at skabe forandring og momentum i dit liv.

417 Trommens muligheder (for begyndere) – Tirsdag: 9.30 – 12.15

På denne workshop kommer vi ind på, hvad tromme og shamanisme kan betyde for dig.
Vi berører kort det shamanistiske verdensbillede, og fokuserer på de mest anvendte teknikker.
Workshoppen indeholder trommerejse og trommedans.

 

Medbring: Evt. egen tromme – ellers kan den lånes.

 

🙂 Torben Wendelin har Trommeværkstedet i Frederiksværk. Han har lavet trommer og andre redskaber i snart 30 år, og afholder forskellige kurser i shamanisme, både begynderkurser og videregående kurser. Torben har lært shamanisme hos Anette Høst og Jonathan Horwitz, og derudover lært om Nordamerikansk indiansk tradition fra Ehama Institute i New Mexico. Torben er en erfaren underviser.

417 Lær at bruge Loven om Tiltrækning med din sjæl som guide – tirsdag: 9.30 – 12.15

På denne workshop får du indblik i de 5 nøgler til at tage kraften hjem til dig selv, som hjælper dig med at blive en bevidst skaber af dit liv. Alt omkring Loven om Tiltrækning handler om vibrationer. De 5 nøgler er designet til at hæve vibrationerne i hele dit system, så du kommer opad på vibrations-stigen.

En af de sikreste veje til høje vibrationer er at lytte til din sjæls stemme og dermed afdække din sande passion/dit livsformål. Det bringer dig automatisk opad på vibrationsstigen – derop hvor bl.a. kærlighed, glæde, taknemmelighed og begejstring befinder sig. Derfor er det temaet i nøgle 1, hvorfra du sætter et positivt loop i gang, som i samarbejde med Loven om Tiltrækning skaber mere af alt det gode.

Materialeudgift: 100 kr. Medbring pen og papir.

🙂 Ianneia har en livslang passion for at forstå de universelle love, som altid har styret livet på Jorden uden, at menneskeheden har været klar over det. Tiden lige nu er til, at vi begynder at forstå, hvordan vi skaber vores eget liv. Siden 2007 har Ianneia arbejdet i sin virksomhed Empower You, hvor hun hjælper mennesker med at forstå og bruge Loven om Tiltrækning. Gennem kurser, e-learning, foredrag og coaching