Info – området

Info-området er beliggende i gangen til venstre for hovedindgangen.

Her er oplysninger om:

  • morgenmeditationen
  • dagens workshops
  • aftenarrangementet
  • skemaer til booking af minibehandlinger m.m.
  • oplysninger om spontane aktiviteter i frokostpausen
  • seddel til aftale af samkørsel/hjemtransport
  • tilmeldingsseddel til hjælper på Holistisk Sommerfestival 2024
  • Kort over skolen og lokaler.
  • Festivalsprogrammet i stort format med lokale nr. ud for hver workshop (noteres efter frokost dagen før)

Festivalkontoret

Festivalkontoret er i info-området. Her kan du altid henvende dig med store eller små spørgsmål. Kontoret er bemandet, når døren er åben, generelt mellem kl. 9.30 og kl. 18.00.

Uden for Festivalkontoret finder du også kasserne til aflevering af værelsesnøgler og evalueringsskemaer.

Arangørgruppen

Alle i arrangørgruppen har et badges med et hjerte og navn. Vi kan kontaktes på alle tider, og er behjælpeligt med alt efter bedste evne.