Hver morgen fra lørdag til tirsdag,  i tidsrummet fra kl. 6.50 til kl. 7.30,  er der mulighed for at deltage i  meditation.

Der er opslag med beskrivelse af morgenaktiviteter i info-området.

Svømmehallen er åben mellem kl 7.00 og kl. 8.30 lørdag til tirsdag.

Du skal ikke tilmelde dig på forhånd til morgenaktiviteterne, men bare møde op til det, du har lyst til at deltage i.

Morgenmaden er mellem kl. 7.30 og kl. 8.45 (onsdag til kl.9) i Spisesalen.

Umiddelbart efter morgenmad er der fra kl. 8.50 til kl. 9.15 obligatorisk morgensamling i foredragssalen. Vi starter og afslutter traditionen tro morgensamlingen med en sang.

Skolens repræsentant Morten og Foreningens formand Claus kommer med praktiske informationer og nye oplysninger om dagens program mm.