Begivenheder

217 Introduktion til forskellige Qigong former – Søndag: 9.30 – 12.15

Velkommen til workshoppen med forskellige Qigongformer
Workshoppen er en introduktion med blanding af praktisk udførelse og teoretisk indføring i, hvad Qigongs væsen kan være.
Qi betyder livsenergi, og gong betyder arbejde – og er i sin enkelhed meditative bevægelser, der får stagneret energi til at flyde.
Der findes i mange tusinde forskellige qigong former, og de kan have forskellige formål, men overordnet handler det om at skabe bedre tilstande på alle planer. Der arbejdes gennem bevægelsesmønstre med at skelne og mærke qi indeni, udenpå og omkring dig. Hvad der er dig og, hvad der ikke er dig. Der arbejdes med at få stagneret energi til at opløses og skabe bevægelse (flow) i dig.

 

Medbring: tøj det er let at bevæge sig i

 

🙂 Trina Franks har dyrket adskillige qigong former gennem flere år, og det har afstedkommet betydelige livsforandrende processer, det være sig i bevæge-apparatet, såvel som generelle helbredstilstand, psykisk, følelsesmæssigt og spirituelt. Hun er under uddannelse som instruktør, og er under kyndig vejledning af sin SIFU, Thorwald Lorentzon fra Sverige. Hun er derudover behandler og healer.

217 Sprogets kraft – Søndag: 9.30 – 12.15

“Dit sprogs grænse er din verdens grænse”. Hvad er det for grænser, som dit sprog sætter for dig? Kan du nedbryde de grænser eller bare flytte dem lidt? Kan din verden blive større, når du ændrer dit sprog?

Overalt hvor vi færdes er sproget en vigtig faktor for, hvordan vi omgås med andre mennesker og for den sags skyld også, hvordan vi har det med os selv. Når sproget er overvejende konstruktivt, positivt og opbyggende skaber det rammerne for et godt liv.

Workshoppen er som udgangspunkt et foredrag, men i stor dialog med tilhørerne. Tonen er let og underholdende, og ingen går fra workshoppen uden et eller flere “AHA”-oplevelser.

 

🙂 Finn Paaske har siden skoletiden interesseret sig for det alternative og det spirituelle. De mange kurser, foredrag og workshops han gennem årene har deltaget i og ikke mindst dagligdagen, gav inspiration til bogen “Sprogets Kraft – hvad er det dog vi siger?” samt efterfølgeren “Mordet i bi-sætningen”.

217 Martinus, Det Evige Verdensbillede – søndag: 9.30 – 12.15

Den danske forfatter Martinus (1890-1981) har i sine værker beskrevet et samlet åndsvidenskabeligt verdensbillede, der rummer en logisk underbygget helhedsforklaring på tilværelsen. Hans baggrund herfor var en højtudviklet intuitionsevne, der satte ham i stand til at overskue og analysere den åndelige verden, som ligger bag den kendte fysiske verden. Målet med hans arbejde var at skabe en åndelig videnskab, der kan give vor tids sandhedssøgende og logisk tænkende mennesker en dybere indsigt i livets natur og udviklingen i verden. I sine analyser præsenterer Martinus et langt mere optimistisk og vidtrækkende livssyn end det, vi almindeligvis kender.

🙂 Tryggvi Gudmundsson er religionshistoriker med speciale i Martinus’ erkendelsesteori, og har beskæftiget sig med Martinus verdensbillede samt andre religionsfilosofiske traditioner i over 35 år. Tryggvi er desuden uddannet parterapeut, og har i del år været mentor på sexologi uddannelsen hos Joan Ørting. Tryggvi er en rutineret foredragsholder i ind- og udland, tilknyttet Martinus Institut og Martinus Center Klint.