Begivenheder

127 Fascial Flow. Bevæg dit bindevæv – Lørdag: 15.00 – 17.45

Fascial Flow® er meditativ bevægelse med fokus på dit bindevæv (fascia) og nervesystem. Til workshoppen vil du blive guidet gennem en række naturlige bevægelser, der giver ro, afspændning og opbygger styrke indefra. Det særligt stærke og smukke ved Fascial Flow er den åbent undersøgende tilgang, som altid er en vigtig del af bevægelserne. Du udforsker, og oplever din krop – samtidig med, at du lærer helt konkrete metoder til at løsne spændinger, skabe bevægelighed og opbygge styrke. Kom og mød din krop på en helt ny måde, i et tilladende, tillidsfuldt og trygt rum.

 

Medbring: Yogamåtte, løst tøj, vand.

 

🙂 Jonas Dueholm er uddannet Fascial Flow® Guide, professionel musiker (udd. fra Rytmisk Musikkonservatorium), samt cand. pæd. med speciale indenfor embodied learning. Hans personlige erfaring med traume og heling, samt hans kunstneriske baggrund, er drivkræfter i hans undervisning. Jonas underviser bl.a. i Hjernerystelsesforeningen, på Den Rytmiske Højskole, samt på MGK’er og i andre kunsteriske/musiske sammenhænge.

127 Spiritualitetens 4 kriser – Lørdag: 15.00 – 17.45

Spiritualitet handler om at forædle sin karakter. Vi bliver alle konfronteret med den kløft, der er mellem vores forventning om den ideelle måde at være på, og den måde vi reelt er på i hverdagen. Dette kan lede til selvkritik og underkendelse af egne spirituelle og psykologiske oplevelser, hvilket i yderste konsekvens kan betyde, at man vender spiritualiteten ryggen. Dette beskriver krisen mellem hverdags-jeg og ideal-jeg.
På workshoppen bliver du undervist i de 4 kriser. Du kommer også til at arbejde med konflikten mellem ideal-jeg og hverdags-jeg både via meditation og Sandplay. Vi kan garantere, du bliver klogere på dig selv! .

 

Medbring: Parpir og pen.

 

🙂 Birgit og Gitte er begge psykoterapeuter med videreuddannelse i Sandplay og Spædbarnsterapi.
De udbyder individuelle sessioner til børn, unge og voksne såvel som kurser, bl.a. “Spiritualitetens 4 kriser”, og foredrag om bl.a. Sandplay.
Spirituel forståelse og de psykiske evner er en integreret del af deres arbejde. Herunder som noget nyt “Trinitye Flow” energien, som tilbydes i gruppesessioner og via fjernsessioner.

127 Medicinsk Qi Gong – lørdag: 15.00 – 17.45

Medicinsk Qi Gong efter Biyunmetoden
Qi betyder livskraft eller livsenergi – Gong betyder metode eller teknik.
Metoden anvender fokuseret bevidst koncentration rettet mod den fysiske krop. En af fordelene ved at arbejde med denne metode frem for andre beslægtede metoder er, at man arbejder med så langsomme og bløde bevægelser, at selv mennesker med kroniske smerter eller handicap kan gennemføre dem. Kan man ikke lave bevægelsen fuldt ud, kan man gå så langt, som det føles godt og forestille sig resten af bevægelsen.

Medbring flade sko/kondisko/kinasko/bare tæer, kom i tøj til at bevæge sig i.

🙂 Zsuzsanna Adorjan, instruktør i medicinsk qi gong.
Har undervist i 10 år, på aftenskoler, Gigtskolen og privat.