Kære deltager ved Holistisk Sommerfestival 2018.

Tak for en dejlig Sommerfestival

Som deltager ved Holistisk Sommerfestival 2018, er du medlem af foreningen Holistisk Sommerfestival indtil næste festival, og kan dermed deltage i generalforsamlingen. ( Se reglement på Holistisksommerfestival.dk)

Nuværende bestyrelse indkalder til generalforsamling:

Onsdag den 24-10-2018 kl. 17- kl. 19 efterfulgt af første møde i Arrangørgruppen til kl. 22

Ålekistevej 188 C (Beboerrum i kælderen) 2720 Vanløse

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens årsberetning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Nedsættelse af arrangørgruppe
  7. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Mange sommerfestival hilsner

Bestyrelsen

PS: Hvis muligt, vil vi gerne have en tilbagemelding hvis du kommer (af hensyn til borde og stole) – besvar på denne mail 🙂  komtil@holistisksommerfestival.dk

 

Holistisk Sommerfestival har 25 års jubilæum i 2019 – hvorfor vi gerne vil lave det til noget ekstra særligt til næste år.