2014 Festivalens 20-års jubilæum – del 2

Hanne Bræmer-KleinAf Hanne Bræmer-Klein. Sygeplejerske, Certifikeret i Source Process and Breathwork / Åndedrætsterapi. Nordlys Massør samt lægeeksamineret fysiologisk massør, zoneterapeut, samt laver Japansk Lifting.  hanne.braemer@email.dk

Som sagt, var Holistisk Sommerfestival en vision af Rikke Njust. Visionen fik hun i 1994, et kald som foldede sig ud og fik ligeså hjælp ovenfra, var hendes ord for denne. Grundtanken var selv udvikling og udbrede kendskabet til de mange alternative tilbud som findes inden for dette felt.
Dengang havde de endda et krav om total udskiftning hvert år i arrangørgruppen. Denne beslutning for at undgå konformitet. Det skulle give “en ny frisk pust ånd hver år og frihed til at disponere og forme frit” direkte citeret. Meget god tanke som kan være nærmest umulig at efterleve, da alle arrangør grupper også beskriver hvor stor et arbejde det faktisk er at være arrangør. Det er et gennemgående træk SAMTIDIG MED at det er et enormt dejligt , givende og spændende arbejde hvor man ligeså lærer meget om sig selv i forløbet.
Festivalen har i de 20 år, været på en lang rejse, også rundt omkring på Sjælland. 1994 – 2006 Tisvildeleje, 2007- og 08 Lundby Efterskole. 2009- og med 2011 Isterød Højskole hvor vi løftede os ud over at stå for mad opgaven oveni. Den trak tænder ud i Lundby ikke mindst mad delen, men ellers en fantastisk tid der.
Fra 2012- 13 – og nu 14 Bosei Idrætshøjskole.
Fællesbetegnelse for alle festivals: GLÆDE OG MANGFOLDIGHED ..
En Strøm af ildsjæle er vandret ud og ind igennem alle festivals. Iildsjæle i arrangør gruppen, ildsjæle af fantastiske workshopholdere samt alle mulige dejlige og forskellige sjæle som deltagere som alle ligeså har bidraget med hver deres.
Et stort skønt sammensurium i en skøn alsidig forening, har nu i 20 år udgjort grundstammen i HSF. Alle bidrager på hver sin unikke måde. Ingen nævnt, ingen glemt men det kan, undtagelsesvist, være svært netop i år, ikke at nævne Elisabeth Louise, som om nogen flittigt og ikke mindst vedholdende har trukket det helt store læs både som arrangør og bestyrelsesmedlem igennem en 6-7-8 år.
Elisabeth Louise har meddelt, at dette år bliver hendes sidste festival som arrangør/bestyrelses medlem. Det kan vist roligt siges, det er hende vel undt, nu helt at hellige sig sine andre kunstneriske aktiviteter og religiøse foredrag + meget andet. Ingen har som Elisabeth Louise vedholdende og med kyndig hånd trukket et stort læs, år efter år, i HSF’ tjeneste. Intet har hun overladt til tilfældighederne og jeg kender ingen som overgår Elisabeth Louise, i ansvarlighed og at gå forrest når det gælder om at tage fat i alle henseender. Du har været et kæmpe privilegie for festivalen, igennem så mange år og har måske været den væsentligste årsag til at den still er going strong. Elisabeth Louise har præget festivalen på sin helt egenartede unikke måde, oveni alt det kæmpe organisatoriske arbejde har du besmykket festivalen med dine billedtæpper, digte, taler, workshops og din festlige beklædning og fremtoning. Mine damer og herrer, vi skylder Elisabeth Louise en inderlig og stor TAK for ALT hvad hun har bidraget med igennem årene. Hendes lige findes ikke.
Derfor,…. derfor mine damer og herrer….. bliver det fra nu af EN KÆMPE UDFORDRING at få festivalen til at leve videre. Det er nærmest symbolsk at et helt nyt årti er er begyndt i HSF historie. Der skal nye kræfter til at få festivalen til at leve videre. Vi har fundet nogle fantastiske rammer her i Bosei, at udfolde os i, men der skal nye frivillige på banen, hvis festivalen skal forsætte.
Det har altid været folkets festival inden for de alternative rammer, og det kan være at tiden er inde til at der skal helt nye boller på suppen i det 30. årti, som vi nu går ind i. DVS., at de nye ildsjæle som går ind i arbejdet virkelig har mulighed for at præge det præcis på deres måde uden at der er nogen som siger, vi plejer at gøre. Der skal ikke lægges skjul på, at det er et kæmpe arbejde at arrangere en festival, men.. når det så er sagt, er tilbagemeldingerne igennem årene, at det også er enormt givtigt, sjovt, glædesfyldt, man lærer noget om sig selv, man lærer andre fantastiske mennesker at kende OG – DER ER HJÆLP FRA OVEN, ikke at det er en sove pude, men når vi gør en indsats er der masser af kærlige og healende kræfter som understøtter hele festivalen.
Jeg vi samtidig rette en stor TAK til de åndelige kræfter som også er en væsentlig del af hele denne festival. Af hjertet tak. Et særligt kendetegn ved denne festival er at alt bygger på frivillig og ulønnet indsats – lige fra workshopholdere, til arrangør gr. og bestyrelse. Det hele udspringer fra hjertet og den frie vilje til gerne at ville bidrage med noget godt for andre og den energi som skabes i den smeltedigel, kan ikke købes for penge, men er guld værd.
Jeg håber af hjertet, at andre vil føle glæden og det meningsfulde ved at stille sig selv og sin fritid til rådighed for i fællesskab at være med til at skabe noget smukt, for det er der behov for i vores verden. Tro på dig selv og commit dig selv til at gøre en indsats der gavner dig selv og andre – og giv så stafetten videre året efter, langt rigere på erfaringer og gode oplevelser. Dette er den oprindelige kongstanke da HSF opstod for 20 år siden, gid den må leve videre, det er nu op til jer.
Sluttelig vil vi hylde Elisabeth Louise og sige hende 10000 tak for alt, og gid du må føle Guds nådegaver på din vej.
Længe leve Holistisk Sommerfestival!