GENERELLE VILKÅR FOR WORKSHOPHOLDER

Da Holistisk Sommerfestival er en non-profit forening, som bygger på frivilligt arbejde og undervisning betales der ikke honorar, men der er følgende fordele:

 

Gratis reklame:

PR da du er nævnt i Holistisk Sommerfestivals trykte folder samt på hjemmesidens workshopbeskrivelser og under “TAK”.

Der er endvidere et PR-bord på festivalen til dine brochurer o.a.

Det er en stor hjælp, hvis du vil dele festivalens brochure ud og/eller have dem liggende i din praksis. Hvis du ønsker brochurer tilsendt for 2019, så send os en mail på komtil@holistisksommerfestival.dk.

 

Sted:

Festivallen afholdes på Bosei’s Idrætshøjskole, som ligger på et smukt sted og har nogle dejlige faciliteter og omgivelser.

 

Transport:

Som non-profit forening har vi kun beskedne midler, og har derfor desværre ikke mulighed for at betale transport til alle.

Du/I kan ansøge om at få transporten helt eller delvis dækket ved at udfylde en ansøgning om transportrefusion. Skemaet rekvirerer og afleverer du på festivalens kontor.

Hvis du har behov for at blive hentet/bragt til en bus/station, skal dette noteres på tilmeldingsblanketten.

 

Udstyr:

Vi har tidligere stillet udstyr til rådighed, men dette er desværre ikke muligt længere, hvorfor du selv bedes medtage udstyr. Hvis dette ikke er muligt, skal det noteres i tilmeldingen. Vi vil da forsøge at finde en løsning.

 

Måltider:

Du/I spiser gratis både før og efter egen workshop. Der er mulighed for vegansk mad.

 

Overnatning:

Du kan få en gratis overnatning før en formiddagsworkshop, eller en gratis overnatning efter en eftermiddagsworkshop. Har du en heldagsworkshop, kan du få gratis overnatning før og efter heldagsworkshoppen. Vi skal på forhånd vide, hvad du har brug for, så vi kan reservere værelset.

 

Assistenter:

Har du en assistent med, som hjælper på workshoppen, skal vi ligeledes vide, om der er behov for overnatning (i delt værelse) og måltider.

 

Særlige workshopholderpriser for deltagelse i hele festivalen:

Ønsker du som workshopholder at deltage i den øvrige del af festvalen, har vi en helt særlig pris for dig:

  • Kr. 2.000,- delt værelse (Normalpris kr. 2.900)
  • Kr. 2.500,- eneværelse (Normalpris kr. 3.400)

I prisen er indeholdt ophold, forplejning og deltagelse i workshops.

Du skal huske at tilmelde dig hos Bosei (www.bosei) som deltager, hvis du ønsker at deltage i hele festivallen.

Ved tilmeldingen noterer du under ”Andet du mener vi bør vide”, at du er workshopholder.

Hvis du kun ønsker at deltage som Workshopholder, skal du ikke tilmelde dig hos Bosei.

 

Gennemførsel af workshops:

Hvis der er færre end 7 tilmeldte deltagere til workshoppen, kan vi blive nødt til at aflyse den.

 

Mini-behandlinger:

Hvis du/I ønsker at give minibehandlinger den dag/dage du underviser/deltager, skal dette noteres på ”tilmelding workshopholder 2019”.

Mini-behandlinger kan afholdes i middagspausen mellem kl. 13.15 til kl.14.30 til en maksimal pris på kr. 250 for ca. ½ times behandling.

 

Tilmelding som workshopholder:

Du kan tilmelde dig som workshopholder under menupunktet:

Til workshopholder/ Tilmelding som workshopholder 2019.

 

Har du yderligere spørgsmål, kan vi altid kontaktes på:

komtil@holistisksommerfestival.dk

 

Vi glæder os meget til at se dig/jer på Holistisk Sommerfestival 2019 

 

Kærlig hilsen

 

Arrangørgruppen

Holistisk Sommerfestival